Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen:

Formand: Tina Siig

Email: tinasiig(at)gmail.com


Næstformand: Benjamin T. Madsen


Sekretær: Pil N. Lotze


Kasserer: Jacob S. Mæng


5. bestyrelsesmedlem: Mikkel Egerrup


Suppleant: Anders M. Lindhøj


Junioransvarlige:

Morten Andersen

Emil Hummelshøj-Agerholm


Foreningens vedtægter:

Foreningens vedtægter kan hentes som PDF fil her:

Vedtægter for Fenris