Bestyrelse

Formand: Tina Siig

Email: tinasiig(at)gmail.com


Næstformand: Benjamin T. Madsen

Junior ansvarlig

 


Sekretær: Pil N. Lotzt


Kasserer: Jacob S. Mæng


Suppleant: Anders M. Lindhøj