Indmeldelse/Udmeldelse

Her kan du indmelde eller udmelde dig i foreningen, når du har gjort dette, og betalt kontingent, er du fuldt medlem af foreningen.

Udmeldelse af foreningen skal altid ske skriftligt til bestyrelsen.